Utbildning D-HLR

Bakgrund:

En av de värsta situationerna man kan råka ut för är att se någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Har man dessutom inte kunskap i vad man skall göra så blir situationen ännu mer kaosartad. För en arbetsgivare kan det handla om att det är en i personalen som drabbas eller någon annan nyckelperson på företaget. 

Att då ha en plan från början hur man skall agera kommer att vara till en stor hjälp. En viktig del i att kunna nå framgång vid ett hjärtstopp är att kunna påbörja  Hjärt-Lungräddning. Den viktigaste delen i kedjan är dock att få fram och använda en hjärtstartare. Vid enbart Hjärt-Lungräddning ligger överlevnaden runt 10 % men använder man en hjärtstartare så ökar chanserna till överlevnad med otroliga 70-75 %.

Genom utbildning i D-HLR så kan vi på Hjärtliv hjälpa er att agera och använda hjärtstartaren på rätt sätt så att överlevnaden ökar markant. Har ni ingen hjärtstartare idag så kan vi vara behjälpliga med detta. Vi både säljer och hyr ut hjärtstartare till bra priser. Idag är hjärtstartarna så bra och tåliga att de håller i många år och därför blir inte en hjärtstartare så dyr i längden. Det är en billig livförsäkring på arbetsplatsen.

Målgrupp:

Kursen D-HLR är för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas agera vid plötsligt oväntat hjärtstopp t.ex. samariter vid företag, personal i simhallar, polis, räddningstjänst, vårdcentraler, tandläkarmottagningar mm

Kursbeskrivning:

 • Deltagaren kommer att lära sig att agera om en vuxen drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp.
 • Utbildningen består till största delen av praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Kursens innehåll:

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • HLR
 • HLR-test
 • Användning av hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Luftvägsstopp.

Förkunskapskrav:

 • Skall ha genomgått grundkurs i vuxen-HLR med hjärtstartare senast 6 mån innan kurs.
 • Inläst kursbok i D-HLR
 • Webbutbildning (instruktioner finns i kursboken)

Kursens målsättning:

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Utföra effektiv HLR med tvålivräddar-teknik och kunna använda en hjärtstartare
 • Känna till larmrutiner

Kostnad och tidsåtgång

Kostnad Grundutbildning (4 tim): Kontakta oss för offert.

Kostnad Repetitionsutbildning (3 tim): Kontakta oss för offert.

Våra utbildare:

Alla våra utbildare på Hjärtliv är aktiva sjuksköterskor med bakgrund från bland annat ambulans, akutsjukvård, vårdavdelning, och kommunal verksamhet. Alla våra utbildare är instruktörer enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. På så sätt kan du som kund vara säker på att du får en utbildning med god kvalitet. 

Kontakta oss

Du kan använda kontaktformuläret nedan men det går också lika bra att kontakta oss direkt på info@hjartliv.se eller på telefon 0705-585886.