Utbildning Första Hjälpen

Du kan göra skillnad

Första Hjälpen inkl Hjärt-Lungräddning

Bakgrund:

Tänk dig följande scenario att du hamnar i en situation där du måste agera som Första Hjälpen räddare. Det kan vara någon som skadat sig allvarligt eller drabbats av en akut sjukdom. Många skulle känna ett stort obehag och ha svårt att agera då man saknar kunskap. Om du känner igen dig i detta så kan vi på Hjärtliv Ab ge dig rätt verktyg gällande kunskap att ”våga” agera.

När det kommer till företag så ställer Arbetsmiljölagen krav på att arbetsgivare skall ha en organisation för akuta händelser och i detta ingår bland annat att utbilda personalen i Första Hjälpen och Hjärt-Lungräddning. Mer om detta kan du läsa i Första Hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 på Arbetsmiljöverket.Med hjälp av utbildning kan du skapa bra rutiner hur ni ska agera på just er arbetsplats ifall någon kollega drabbas av akut livshotande skada eller sjukdom. Kunskapen kan du också bära med dig i vardagslivet ifall någon närstående eller någon annan utanför arbetsplatsen skulle drabbas.

Våra instruktörer har alla kunskaper inom ambulans, akutsjukvård och kommunal verksamhet och har lång erfarenhet från yrket. Vi kan därför ge er bra verktyg att kunna agera i samband med en allvarlig olycka eller sjukdomsfall.

Målgrupp:

Utbildningen i Första Hjälpen och Hjärt-Lungräddning inriktar sig i första hand till personal som jobbar inom företag, myndigheter, föreningar, organisationer och offentlig verksamhet. Vi utbildar även privatpersoner men då måste det vara en lite större grupp.

I Första Hjälpen utbildningen får du lära dig hur du ska agera när någon har råkat ut för en akut sjukdom eller olycka. I utbildningen ingår också att få lära sig den livsviktiga kunskapen i Hjärt-Lungräddning. Efter utbildningen kommer du ha fått grundläggande kunskap, trygghet och handlingsberedskap att våga agera.

Kursbeskrivning:

Utbildningen innehåller Första Hjälpen och Hjärt-Lungräddning. I utbildningen går vi igenom olika olycksfall och symtom och behandling av sjukdomsfall. Utbildningen innehåller både teori och praktik vilket kommer ge dig en god grund att stå på då du får en bred handlingsberedskap och känna ökad trygghet i att våga agera.

Alla som genomgår utbildningen kommer bli certifierade enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Alla våra instruktörer är sjuksköterskor med lång och bred erfarenhet från bland annat ambulans, akutsjukvård och kommunal verksamhet.

Målbeskrivning:

Målet med utbildningen i Första Hjälpen inklusive Hjärt-Lungräddning är att ge dig kunskap och verktyg för att våga agera när en akut skada eller sjukdomsfall inträffar.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och tar upp bl.a:

 • Vad kan man själv göra innan ambulansen kommer?
 • Vad händer när man ringer 112 ?
 • Att arbeta enligt L-ABC
 • Hjärt-lungräddning med AED
 • När någon satt i halsen.
 • Hur lägger man i stabilt sidoläge?
 • Hur lägger man ett tryckförband?
 • Hur agerar man på en trafikolycka?
 • Hur agerar man vid skallskador och nackskador?
 • Hur agerar man vid frakturer i armar och/eller ben?
 • Hur agerar man vid förgiftning?
 • Hur agerar man vid elolyckor eller brännskador?
 • Hur agerar man vid de vanligaste sjukdomstillstånden, tex hjärtinfarkt, Stroke, Diabetes, Epilepsi?
 • Hur kan arbetsmiljön säkras innan olyckan är framme.

Beroende på vilken verksamhet ni bedriver så har vi möjlighet att skräddarsy den efter era behov.

Kostnad och Tidsåtgång:

Kostnad: Kontakta oss för offert.

Tidsåtgång: 4 timmar

Kontaka oss: