Utbildning S-HLR Barn

Bakgrund:

Utbildningen i S-HLR Barn är en grundutbildning i Hjärt-Lungräddning som vänder sig till bland annat personal inom ambulans, sjukvårdspersonal på sjukhus, sjukvårdspersonal i kommunen, vårdcentraler, tandvård mfl.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap i att kunna agera vid hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp.

Alla våra instruktörer arbetar professionellt inom sjukvården och har alla utbildning inom Svenska HLR-rådets riktlinjer. Detta gör att du kan förvänta dig en hög kompetens och en utbildning med kvalitet.

Kursens innehåll:

 • Grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
 • Grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik
 • Handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
 • Hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för
 • Larm och träning av samarbete vid akuta situationer
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning

Förkunskapskrav

 • Inläst kursbok S-HLR barn och materialet
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Kursens målsättning:

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
 • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
 • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

Kostnad och tidsåtgång

Kostnad: Kontakta oss för offert

Tidsåtgång: 4 timmar (inkl kort paus) 

Våra utbildare:

Alla våra utbildare på Hjärtliv är aktiva sjuksköterskor med bakgrund från bland annat ambulans, akutsjukvård, vårdavdelning, och kommunal verksamhet. Alla våra utbildare är instruktörer enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. På så sätt kan du som kund vara säker på att du får en utbildning med god kvalitet. 

Kontakta oss

Du kan använda kontaktformuläret nedan men det går också lika bra att kontakta oss direkt på info@hjartliv.se eller på telefon 0705-585886.