Utbildning S-HLR Vuxen

Bakgrund:

Detta är en grundutbildning i Hjärt-Lungräddning och användandet av hjärtstartare. Utbildningen vänder sig till personal som jobbar inom sjukvården på tex vårdavdelningar, mottagningar och vårdcentraler.

Utbildningen förläggs med fördel till er avdelning / vårdcentral. Tyngdpunkten på utbildningen är scenarioträning och där ni får jobba med många olika fall. För att ni ska kunna förbereda er på bästa sätt så skickas kursmaterialet ut i god tid före utbildningen.

Kursens innehåll:

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Förkunskapskrav S-HLR Vuxen:

 • Inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
  (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Kursens målsättning:

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
 • Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
 • Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Kostnad och tidsåtgång:

Kostnad: Kontakta oss för offert

Tidsåtgång: 4 timmar (inkl kort paus) 

Våra utbildare:

Alla våra utbildare på Hjärtliv är aktiva sjuksköterskor med bakgrund från bland annat ambulans, akutsjukvård, vårdavdelning, och kommunal verksamhet. Alla våra utbildare är instruktörer enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. På så sätt kan du som kund vara säker på att du får en utbildning med god kvalitet. 

Kontakta oss

Du kan använda kontaktformuläret nedan men det går också lika bra att kontakta oss direkt på info@hjartliv.se eller på telefon 0705-585886.